Chứng khoán SHS muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 17.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa cập nhật, bổ sung thêm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024 dự kiến được tổ chức ngày 15/5 tới đây tại Hà Nội.
Chứng khoán SHS muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 17.000 tỷ đồng

Theo đó, HĐQT SHS bổ sung tờ trình trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành 899,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành 40,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5%, nguồn vốn đến từ lợi nhuận sau thuế năm 2023, có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 406,6 tỷ đồng.

Tiếp đó, Công ty phát hành 40,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần, tỷ lệ 5%, giá trị phát hành theo mệnh giá là 406,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2023.

Ngoài ra, SHS dự kiến chào bán 813,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được dự kiến là 8.130 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty. Dự kiến, 40% số tiền sẽ được sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.

Cuối cùng, SHS sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cũng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, người lao động sẽ không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP cho người khác.

Thời gian thực hiện các kế hoạch trên dự kiến trong năm 2024 - 2025 hoặc sau khi Công ty hoàn thành việc báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được cấp phép. Theo tính toán, nếu như phát hành thành công toàn bộ 899,5 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Chứng khoán SHS sẽ tăng lên 17.126 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Chứng khoán SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.844 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.035 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 51% so với thực hiện năm 2023. Hiện tại, giá cổ phiếu SHS đang được giao dịch ở mức 19.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan