Cienco4 (C4G) bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng ngày 17/10, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán: C4G - UPCoM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại Hội trường tầng 11, tòa nhà Icon4, Đống Đa, Hà Nội.
Cienco4 (C4G) bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội có sự tham gia của 48 cổ đông, sở hữu hơn 154 triệu cổ phần có quyền biểu quyết đại diện, chiếm 68,66% tổng số cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và tình hình triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua; thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Theo ông Văn Hồng Tuân, thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn, hiện nay, số lượng thành viên HĐQT của Tập đoàn Cienco4 nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 8 thành viên, trong đó chưa có thành viên độc lập HĐQT. Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản trị công ty đối với công ty đại chúng niêm yết, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 3 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm các ông/bà: Lê Trung Chiến, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Xoan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 03 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu đồng ý đạt 100%.

Phát biểu kết thúc Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cám ơn các cổ đông đã dành thời gian về tham dự và đóng góp ý kiến tại Đại hội, mong rằng trong thời gian tới đây Tập đoàn Cienco4 tiếp tục được đón nhận sự giúp đỡ và hợp tác, đóng góp ý kiến của các quý cổ đông.

Tin bài liên quan