Cienco4 (C4G) điều chỉnh giảm cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 từ 9% về còn 6%

Cienco4 (C4G) điều chỉnh giảm cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 từ 9% về còn 6%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (Mã chứng khoán: C4G - UPCoM) thông báo tổ chức lấy ý kiến cổ đông.

Theo đó, doanh nghiệp trình cổ đông hai nội dung chính là điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận năm 2019; và điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ. Các cổ đông sẽ gửi ý kiến về doanh nghiệp trước 16h ngày 11/01/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp giảm tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 từ 9% về còn 6%; Điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn từ 29 triệu cổ phiếu xuống còn 26 triệu cổ phiếu. Trong đó, có 20 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ/cổ đông hiện hữu và 6 triệu cổ phiếu cổ tức, thời gian phát hành dự kiến trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Mục đích huy động vốn để đầu tư dự án bất động sản, thực hiện dự án theo mô hình PPP, bổ sung vốn lưu động …

Trong quý III/2020, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 342,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 58,7% và 40% so với thực hiện trong quý III/2019. Trong đó, điểm nổi bật là biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 11,4% lên 15,7%.

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân lợi nhuận chưa tăng trưởng trong quý III/2020 do trong kỳ một số hạng mục thi công có giá vốn tương đối cao so với cùng kỳ năm 2019 dẫn đến lợi nhuận gộp giảm. Lợi nhuận gộp trong quý III/2020 đạt 53,8 tỷ đồng, bằng 80,5% so với thực hiện thực hiện trong quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.296,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 80,6% và 50% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 10,8% lên 7.841,2 tỷ đồng. Trong kỳ, lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 106% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 240,3 tỷ đồng lên 466,9 tỷ đồng và chiếm 6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/12, cổ phiếu C4G tăng 200 đồng lên 11.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan