Cienco4 (C4G): Em Tổng giám đốc bán ra toàn bộ quyền mua cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Người thân lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch tại CTCP Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán C4G -  UPCoM).
Cienco4 (C4G): Em Tổng giám đốc bán ra toàn bộ quyền mua cổ phiếu

Theo đó, ngày 8/3, HNX nhận được báo cáo giao dịch của người thân lãnh đạo tại C4G. Trong đó, ông Nguyễn Tuấn Nghi, em ruột ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty vừa bán toàn bộ 1.685.534 quyền mua cổ phiếu với giá 10.000 đồng, giao dịch thực hiện từ 18/2 đến 21/2.

Được biết, theo khoản đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoặc kết thúc thời gian dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có).

Trước đó, ông Phan Sỹ Hùng, Kế toán trưởng Công ty đăng ký bán toàn bộ 54.915 quyền mua cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/2 đến 21/2.

Ông Hồ Xuân Sơn, Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đăng ký bán 405.000 quyền mua cổ phiếu để giảm về 150 quyền mua cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 21/2.

Bà Trần Thị Thu Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đăng ký bán 1.248.446 quyền mua để giảm từ 1.274.223 về 25.777 quyền mua cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 21/2.

Công ty dự kiến chào bán 112,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận thêm quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc đợt chào bán, có 110,7 triệu cổ phiếu được đăng ký mua, còn lại 1.655.523 cổ phiếu không chào bán hết.

Công ty dự kiến tiếp tục chào bán gần 1,7 triệu cổ phiếu cho ba nhà đầu tư. Trong đó, ông Nguyễn Duy Thế dự kiến mua 1.295.523 cổ phiếu; bà Đồng Thị Thanh Minh dự kiến mua 300.000 cổ phiếu; và nhà đầu tư Trương Hoài Vũ dự kiến mua 60.000 cổ phiếu. Được biết, cả 3 nhà đầu tư trên đều không liên quan tới ban lãnh đạo công ty.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/3, cổ phiếu C4G tăng 300 đồng lên 22.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan