CII dự định mua lại cổ phiếu NBB với giá 27.200 đồng/CP

CII dự định mua lại cổ phiếu NBB với giá 27.200 đồng/CP

(ĐTCK) Theo thông báo từ CTCP Đầu tự hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII), Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua một số nội dung, trong đó đáng chú ý là kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) và thành lập CII Land.

Cụ thể, CII sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 45% vào cuối năm 2015 và 51% vào tháng 6/2016. Giá mua cổ phiếu NBB là 27.200 đồng/CP. CII sẽ chào mua công khai 2 triệu cổ phiếu NBB từ các cổ đông hiện hữu và phần còn lại sẽ mua từ phát hành riêng lẻ của NBB cho CII.

Ngoài ra, HĐQT CII dự kiến trình cổ đông phương án mua lại toàn bộ cổ phiếu được chuyển đổi đã được phát hành cho Goldman Sachs. Theo đó, CII sẽ mua tối đa 30% số lượng cổ phiếu lưu hành từ Goldman Sachs để làm cổ phiếu quỹ.

CII cũng sẽ trình phương án phát hành riêng lẻ 462,8 tỷ đồng trái phiếu cho VIAC (No.l) Limited Partnership. Tùy thuộc vào trái chủ, trái phiếu có thể được hoàn trả vốn gốc bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu của Dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trong nội dung ĐHCĐ bất thường sắp tới, CII sẽ xin ý kiến cổ đông về việc nới “room” lên mức tối đa có thể theo quy định của pháp luật.

Tin bài liên quan