CII lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 tăng vọt

CII lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 tăng vọt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, tăng đến 5.094 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,7 lần so với thực hiện năm 2021 .

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đặt mục tiêu gần 757 tỷ đồng, tăng vọt so với con số âm hơn 340 tỷ đồng năm 2021.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), trong năm 2021, CII phải ghi nhận các chi phí phát sinh trong kỳ, chủ yếu là chi phí lãi vay và phân bổ lợi thế thương mại nên cả năm lỗ sau thuế 247 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 341 tỷ đồng.

CII từng giải trình đây là tình trạng "lời thật, lỗ giả" ở CII, kết quả trên chưa thể hiện đầy đủ các khoản lợi nhuận mà CII đã thu về, trong đó khoản thu lớn nhất là số tiền hơn 1.000 tỷ đồng từ việc thoái 25,4 triệu cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy. Nếu tính theo chuẩn mực IFRS, tổng thu nhập toàn diện sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ khoảng 1.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư, CII cho biết, năm 2022, BCTC công ty vẫn được lập theo VAS, do chưa có hướng dẫn cụ thể của bộ tài chính về việc áp dụng IFRS.

Diễn biến đáng chú ý của CII từ quý IV/2021 tới nay là liên tục đăng ký bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Năm Bảy Bảy (NBB), từ mức 93,7% giảm về hơn 60%, rồi xuống 51% và tiếp tục đăng ký bán để giảm về 49%.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, việc hạ tỷ lệ sở hữu tại NBB về mức không còn là công ty con, thì CII sẽ được ghi nhận khoản lãi từ việc bán cổ phiếu NBB trên báo cáo lãi/lỗ, thay vì ghi nhận trên vốn chủ sở hữu như quý IV vừa qua. Theo đó, lợi nhuận năm 2022 dự kiến cũng sẽ tăng mạnh được đóng góp phần từ lợi nhuận thoái vốn vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Bên cạnh việc thoái vốn tại NBB, mới đây, CII tiếp tục đăng ký bán thêm 9 triệu cổ phiếu quỹ. Trước đó, CII bán 3,5 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng khoảng 8% lượng muốn bán (đăng ký bán 44 triệu cổ phiếu quỹ).

Tin bài liên quan