CMV: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (4,41%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (CMV – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2023

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện: 4,41%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 441 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán – CTCP Cấp nước Cà Mau, địa chỉ số 204 Quang Trung, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/12/2023 và phải xuất trình Sổ chứng nhận Sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân theo đúng quy định của pháp luật.