Con người là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển

(ĐTCK) Tính đến hết ngày 31/12/2017, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đạt 619 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 115%  so với cùng kỳ năm 2016); tổng tài sản đạt 84.827 tỷ đồng (tăng 14% so với năm 2016).

Tiếp nối kết quả khả quan trên, năm 2018, ABBank sẽ tiếp tục thực hiện tầm nhìn và các định hướng chiến lược là tập trung vào lĩnh vực bán lẻ với các hoạt động chính bao gồm: Chú trọng phát triển mảng kinh doanh khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); thuộc nhóm các ngân hàng TMCP tư doanh hoạt động hiệu quả nhất; hướng theo tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị doanh nghiệp và duy trì môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

Con người là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển ảnh 1

 Ông Nguyễn Mạnh Quân, Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)


Tháng 12/2017 vừa qua, IFC vừa sắp xếp gói đầu tư 150 triệu USD vào ABBank với cam kết từ Ngân hàng đặt mục tiêu tăng gấp 3 lần danh mục đầu tư cho SME; và tăng gấp bốn lần quy mô cho vay đối với các doanh nghiệp SME do nữ doanh nhân làm chủ trong vòng 5 năm. Trong năm 2018, ABBank sẽ tiếp tục ưu tiên hoạt động theo thỏa thuận trên, bởi đây là chiến lược mang tính tích cực, ủng hộ sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ tạo nên bình đẳng cho nữ doanh nhân.

Năm 2018 cũng như những năm tới, ABBank cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng căn bản cho sự đột phá về cách thức tiếp cận và phục vụ khách hàng. Điều này thể hiện ở mức độ  gia tăng hàm lượng công nghệ cao ở các sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và tạo sự tiện lợi đối đa cho khách hàng. Đây cũng là vấn đề chiến lược mà ABBank chú trọng, bởi khách hàng của chúng ta đang có xu hướng chuyển dịch dùng các kênh dịch vụ số, phi chi nhánh để tương tác, giao dịch với Ngân hàng.

Bên cạnh đó, con người là yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển của ABBank, do đó, các chế độ đãi ngộ, công tác đào tạo nâng cao năng lực và sự quan tâm mà Ngân hàng dành cho cán bộ nhân viên của mình sẽ ngày càng được cải thiện và chú trọng.