Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (CCI) đặt mục tiêu lợi nhuận 30,5 tỷ đồng trong năm 2020

Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (CCI) đặt mục tiêu lợi nhuận 30,5 tỷ đồng trong năm 2020

(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (mã chứng khoán CCI - sàn HOSE) công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu 417 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30,5 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 8,43% và 3% so với kết quả đạt được năm 2019. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến trên 12%.

Trong kế hoạch năm 2020, về lĩnh vực thương mại, CCI tập trung phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu với việc triển khai kế hoạch khai trương cửa hàng số 17 vào tháng 7/2020, lên kế hoạch phát triển thêm 3 đại lý vào các quý II và III.

Về lĩnh vực công nghiệp, ngoài việc bảo trì, bảo dưỡng các khu công nghiệp hiện có, Công ty chủ trương mở rộng thêm Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi và đẩy nhanh dự án khu tái định cư.

Bên cạnh đó, HĐQT còn thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019; tờ trình trích lập các quỹ xã hội, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi…

Trong năm 2019 vừa qua, kết quả kinh doanh của CCI cho thấy, doanh thu thuần đạt 384,6 tỷ đồng, giảm 3,5% so với năm trước đó và hoàn thành 90% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 29,6 tỷ đồng, tương đương với năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CCI dự kiến tổ chức vào ngày 16/4/2020, và ngày chốt danh sách cổ đông là 11/3 tới đây.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 18/2, cổ phiếu CCI tăng nhẹ 1,1% lên 13.350 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh chỉ 130 đơn vị.
Tin bài liên quan