Công ty Chủ tịch SAM Holdings (SAM) đăng ký bán gần 5,93 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổ chức liên quan lãnh đạo đăng ký bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu tại CTCP SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM - sàn HoSE).
Công ty Chủ tịch SAM Holdings (SAM) đăng ký bán gần 5,93 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Quốc Gia, tổ chức liên quan ông Hoàng Lê Sơn, Chủ tịch HĐQT SAM Holdings đăng ký bán 5.928.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,34% về còn 0,78% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/2 đến ngày 24/3.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 535,27 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 38,28 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 98,16 tỷ đồng, tức giảm 136,44 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 158,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 28,98 tỷ đồng lên 47,25 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 53%, tương ứng giảm 97,59 tỷ đồng về 86,54 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 111,3%, tương ứng tăng thêm 53,05 tỷ đồng lên 100,72 tỷ đồng; lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 17,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 2,21 tỷ đồng, tăng lỗ 15,53 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 40,9%, tương ứng tăng thêm 14,95 tỷ đồng lên 51,47 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), quý IV, Công ty tiếp tục lỗ 104,94 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 65,92 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chỉ bớt lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 86,54 tỷ đồng.

Công ty thuyết minh chi phí tài chính tăng chủ yếu do trong kỳ, Công ty ghi nhận lỗ tỷ giá 17,8 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận lỗ 1,5 triệu đồng; lỗ thanh lý các khoản đầu tư là 55,4 tỷ đồng so với cùng kỳ là 11,6 tỷ đồng; chi phí lãi vay là 26,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là 10,7 tỷ đồng …

Được biết, quý lỗ gần nhất là quý III/2017 với mức lỗ 3,57 tỷ đồng. Như vậy, sau 20 quý liên tiếp có lãi, Công ty quay trở lại lỗ trong quý IV/2022.

Luỹ kế trong năm 2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 2.109,06 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 7,35 tỷ đồng, giảm 95,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, SAM Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 40,9 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 19,4% kế hoạch lợi nhuận năm, thấp hơn nhiều chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/2, cổ phiếu SAM giảm 190 đồng về 6.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan