SAM Holdings (SAM): Cổ phiếu giảm 77,3%, tổ chức liên quan lãnh đạo không mua hết lượng đăng ký do "điều kiện thị trường chưa thuận lợi"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổ chức liên quan lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán SAM - sàn HOSE).
SAM Holdings (SAM): Cổ phiếu giảm 77,3%, tổ chức liên quan lãnh đạo không mua hết lượng đăng ký do "điều kiện thị trường chưa thuận lợi"

Cụ thể, CTCP Bảo hiểm Hùng Vương, tổ chức liên quan ông Nguyễn Minh Tùng, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc vừa mua vào 857.200 cổ phiếu trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ mua thành công là 85,7% để nâng sở hữu từ 0,92% lên 1,15% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 17/10 đến 15/11.

Lý do cho việc không mua hết do "điều kiện thị trường chưa thuận lợi".

Được biết, từ ngày 7/1 đến ngày 17/11/2022, cổ phiếu SAM đã giảm 77,3% từ 26.710 đồng/cổ phiếu.

Tiếp tục thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính

Trong quý III/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 545,87 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 11,32 tỷ đồng, giảm 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 1,9% lên 8,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 558,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 40,38 tỷ đồng lên 47,61 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 28,3%, tương ứng giảm 27,92 tỷ đồng về 70,72 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 400,4%, tương ứng tăng thêm 47,41 tỷ đồng lên 59,25 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 55,8%, tương ứng tăng thêm 15,52 tỷ đồng lên 43,34 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 54,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 32,43 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính khi ghi nhận doanh thu tài chính 70,61 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty có thuyết minh chi phí tài chính tăng đột biến do ghi nhận lỗ do thanh lý các khoản đầu tư 47,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.573,8 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 45,63 tỷ đồng, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, SAM đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 69,83 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 33,1% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu SAM đóng cửa giá tham chiếu 6.060 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan