Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.