Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 17/05/2024.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.