Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE – HOSE)

Thời gian thực hiện: 31/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Hội trường toà nhà E.Town, số 364 Cộng Hoà, P13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.