Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.