Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển GAS Đô thị (PCG – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến Phòng họp Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.