Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG – HOSE)

Thời gian thực hiện: 07/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Toà nhà MWG, Lô T2-1.2, đường D1, Khu công nghệ cao phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.