Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL – HOSE)

Thời gian thực hiện: 28/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Tầng 24 tháp A, toà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.