Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, số 30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.