Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP - HOSE)

 

- Thời gian thực hiện: 08 giờ ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.