Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 23/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Cần Thơ.