Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 29/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.