Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.