Công ty Cổ phần FPT (FPT – HOSE)

Thời gian thực hiện: 06/04/2023.

Địa điểm thực hiện: FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bách, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.