Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.