Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC – HNX)

Thời gian thực hiện: 24/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và số 7, khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.