Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2024.

- Địa điểm tổ chức Trụ sở của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.