Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 07/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Becamex, thành phố mới 2B, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.