Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI – HNX)

Thời gian thực hiện: 31/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần SCI E&C, tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.