Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 27/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Họp trực tuyến.