Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 8h30’ ngày 27/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 35 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.