Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 29/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.