Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG – HNX)

Thời gian thực hiện: 05/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa. Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Gold Tower 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.