Công ty cổ phần Tập đoàn Sara (SRB – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 27/5/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Sara, Km số 02, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.