Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FOX – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo sau.