Công ty cổ phần Vietourist Holdings (VTD – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 12/03/2023.

Địa điểm thực hiện: TCPH thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.