Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC – HNX)

Thời gian thực hiện: 29/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 -Trụ sở Văn phòng Công ty, địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.