Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (HT1 – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 24/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên – 604 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.HCM.