Công ty của ông Lê Phước Vũ vừa bán ra 27 triệu cổ phiếu Hoa Sen (HSG)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen vừa bán ra cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Mã chứng khoán: HSG – sàn HOSE).
Công ty của ông Lê Phước Vũ vừa bán ra 27 triệu cổ phiếu Hoa Sen (HSG)

Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen vừa bán ra 27 triệu cổ phiếu HSG để giảm sở hữu từ 9,7% về còn 3,63% vốn điều lệ tại Hoa Sen, giao dịch được thực hiện từ 04/12/2020 đến 02/01/2021.

Được biết, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen là tổ chức liên quan tới ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT tại HSG.

Trước đó, trong tháng 6/2020, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã thực hiện 2 đợt bán ra cổ phiếu HSG, tổng khối lượng bán là 35 triệu cổ phiếu.

Trong niên độ năm (từ ngày 01/10/2019 - 30/09/2020), Hoa Sen ghi nhận doanh thu giảm 2%, xuống 27.534 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện và chi phí tài chính giảm giúp lợi nhuận gấp 3 lần niên độ trước lên 1.151 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hoàn thành 98,3% kế hoạch doanh thu và vượt 188% kế hoạch lợi nhuận niên độ 2019 - 2020. Sản lượng tiêu thụ cả năm ước đạt 1,66 triệu tấn, tăng 9% so với niên độ trước và vượt 8% kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm cuối kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền Hoa Sen tăng mạnh từ 289 tỷ lên 575 tỷ đồng, nhưng giảm khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn từ 76,2 tỷ đồng về 516 triệu đồng.

Các khoản phải thu của Tập đoàn ghi nhận 2.024 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cuối quý III niên độ 2019 - 2020 (30/6/2020). Hàng tồn kho tăng 20,2% lên 5.526 tỷ đồng so với thời điểm 30/6/2020, cao nhất kể từ cuối năm 2018. Theo thuyết minh, so với 30/6/2020, hàng tồn kho tăng chủ yếu do hàng mua đi đường tăng thêm 1.258 tỷ đồng lên 1.390 tỷ đồng.

Xét về nguồn vốn, doanh nghiệp giảm gần 700 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, xuống 6.023 tỷ đồng và giảm 823 tỷ đồng nợ vay dài hạn xuống 2.163 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ vay ở mức 8.186 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,24. Tổng nợ vay giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu niên độ và giảm gần 300 tỷ so với cuối quý III.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/01, cổ phiếu HSG tăng 1.550 đồng lên 23.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan