Công ty liên quan tới bà Đặng Thị Hoàng Yến đăng ký mua 37,98 triệu cổ phiếu Tân Tạo (ITA)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty liên quan lãnh đạo CTCP Đầu tư và Công nghệ Tân Tạo (mã ITA – sàn HOSE) muốn mua vào 37,98 triệu cổ phiếu ITA, nâng sở hữu lên 11,84% vốn điều lệ.
Công ty liên quan tới bà Đặng Thị Hoàng Yến đăng ký mua 37,98 triệu cổ phiếu Tân Tạo (ITA)

Từ ngày 27/5 đến 25/6, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương, tổ chức liên quan bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tân Tạo đăng ký mua 37.979.799 cổ phiếu ITA, nâng sở hữu từ 73,11 triệu cổ phiếu (7,79% vốn điều lệ), lên 111,09 triệu cổ phiếu (11,84% vốn điều lệ).

Với giá đóng cửa ngày 23/5 là 5.230 đồng/cổ phiếu, Công ty liên quan của Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến dự kiến bỏ ra số tiền 198,6 tỷ đồng để mua vào 37,98 triệu cổ phiếu.

Điểm đáng lưu ý, trước đó, ngày 4/3, Tân Tạo thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chậm nhất trước ngày 30/6/2024 và lên kế hoạch chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 27/5.

Ngoài ra, nếu trường hợp đến ngày 30/6/2024, Tân Tạo vẫn chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty sẽ họp lấy ý kiến và thống nhất ngày tổ chức sau.

Lý do cho việc gia hạn được Tân Tạo đưa ra do ngày 29/12/2023, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (Công ty kiểm toán AASCS) đột ngột gửi thông báo không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 do không thể thu xếp được nhân sự và thời gian.

Trước đó, Công ty Tân Tạo cũng đã xin hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo thường niên năm 2023 với lý do tương tự ở trên.

“Đây là trường hợp bất khả kháng khác, sự việc xảy ra một cách khách quan không lường trước được khi đã kết thúc năm tài chính mà Công ty Kiểm toán AASCS đột ngột ngừng kiểm toán. Công ty Tân Tạo khắc phục bằng cách đã nỗ lực hết sức liên hệ tất cả các Công ty kiểm toán trong danh sách 30 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán mà Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết nhưng vào thời điểm này tất các Công ty kiểm toán trong danh sách đều không thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Tân Tạo”, Công ty Tân Tạo nhấn mạnh việc không tìm được Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 thay thế cho Công ty Kiểm toán AASCS.

Thực tế, tới thời điểm hiện tại Tân Tạo vẫn chưa công bố Báo cáo kiểm toán năm 2023. Trong đó, riêng Báo cáo tài chính tự lập quý I/2024, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 16%, lên 71,36 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 33,3%, lên 20,18 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 46,4%, lên 51%.

Tin bài liên quan