Công ty Phát triển điện lực Việt Nam lên sàn UPCoM

Công ty Phát triển điện lực Việt Nam lên sàn UPCoM

(ĐTCK) Ngày 12/4 tới đây, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam, đơn vị thành viên liên kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ đưa gần 100 triệu cổ phiếu (mã VPD) lên sàn UPCoM.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VPD là 11.000 đồng/CP.

VPD hiện có vốn điều lệ đăng ký là 1.000 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông tập trung vào 3 tổ chức gồm Tổng Công ty Phát điện 1 (36,64%), CTCP Nhiệt điện Phả Lại (10,61%) và CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (12,36%).

Năm 2016, Công ty sẽ thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh cho đúng với vốn điều lệ thực góp sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn chủ sở hữu. Lượng phát hành dự kiến là 2,5% vốn điều lệ.

Hoạt động chính của VPD là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Cơ cấu doanh thu của VPD gồm 2 mảng chính là doanh thu bán điện thành phẩm và doanh thu tư vấn giám sát.

Doanh thu bán điện thành phẩm của VPD chủ yếu đến từ 3 nhà máy thủy điện mà Công ty đang quản lý vận hành là Nậm má, Bắc Bình và Khe Bố.

Năm 2015, VPD đạt doanh thu 440,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,1% và 3,3% so với năm 2014.

Tin bài liên quan