Create Capital Việt Nam (CRC): Sau kiểm toán, lãi ròng năm 2021 tăng hơn gấp đôi, đạt 22,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Create Capital Việt Nam (mã chứng khoán CRC - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán với thay đổi đáng kể.
Create Capital Việt Nam (CRC): Sau kiểm toán, lãi ròng năm 2021 tăng hơn gấp đôi, đạt 22,5 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu thuần doanh nghiệp tăng nhẹ lên 369,1 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh thu tài chính giảm 6%, còn các chi phí đồng loạt tăng, bao gồm: chi phí tài chính tăng 21%; chi phí bán hàng tăng 25% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4%.

Đáng chú ý là lợi nhuận khác tăng đột biến lên gần 10,7 tỷ đồng so với mức 289 triệu đồng trước kiểm toán, nhờ lãi từ giao dịch mua rẻ công ty con. Theo đó, lãi sau thuế doanh nghiệp sau kiểm toán tăng 68% so với báo cáo tự lập, đạt 22,5 tỷ đồng.

Như vậy, so với năm 2020, doanh thu thuần của Create Capital Việt Nam giảm 36%, xuống 369,1 tỷ đồng; song lợi nhuận sau thuế tăng 359%, lên 22,5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ mảng năng lượng tái tạo.

Ngày 9/4 tới đây, Create Capital Việt Nam sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Về kế hoạch kinh doanh năm tới, HĐQT đã thông qua mục tiêu doanh thu đạt 1.088 tỷ đồng và hơn 86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 2,9 lần và 3,8 lần so với thực hiện năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 8%.

Ngoài ra, CRC dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/CP, tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua 01 cổ phiếu mới). Tổng giá trị chào bán là hơn 300 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/CP. Tổng giá trị là 200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

Số tiền thu được từ hai đợt chào bán dự kiến là 500 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ dùng 343 tỷ đồng để mua cổ phần của CTCP CRC Solar Cell; 100 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng; 15 tỷ đồng để mua bất động sản và đầu tư làm trụ sở Công ty; còn 42 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của CRC.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng ngày 22/3, cổ phiếu CRC đang giảm 2,62%, xuống 11.150 đồng/CP.

Tin bài liên quan