CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.