CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (IDI – HOSE)

Thời gian thực hiện: 8h00’ ngày 22/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường khách sạn Đông Xuyên lầu 6, số 9 đường Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.