CTCP Đầu tư và Xây dựng - VVMI (DXD – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 05/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,268.57

0.14 (0.01%)

 
VNIndex 1,268.57 0.14 0.01%
HNX 313.29 -1.63 -0.52%
UPCOM 94.78 1.66 1.75%
27/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
01/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
17/06/2022