CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (TMB – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2024.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.