CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP - HNX)

Thời gian thực hiện: 8h30’ ngày 07/6/2024.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 01 A, đường Hoàng Diệu, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.