CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (BED – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng, số 78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.