CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 29/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Dinh Độc Lập, hội trường Thống Nhất, TP HCM, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Q1, TP HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.