CTG: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (100:11,7415)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank (CTG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2023

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:11,7415.